Abonelik Sözleşmesi | BUVALE

Abonelik Sözleşmesi

1. Giriş ve Tanımlar

Bu Abonelik Sözleşmesi ("Sözleşme"), FURKAN KAVLAK ("Şirket") tarafından işletilen BUVALE uygulamasını ("Uygulama") kullanarak hizmetlerimizden yararlanmayı seçen işletmeler ("Abone") arasındaki hukuki ilişkiyi düzenler. Bu Sözleşme, Abone tarafından işletme hesabı oluşturulduğu ve/veya hizmetlerimizden yararlanıldığı anda yürürlüğe girer.

Tanımlar

 • "Abone": BUVALE Uygulaması aracılığıyla kayıt oluşturup, hizmetlerimizden yararlanmayı kabul eden ve bu Sözleşmeyi kabul eden işletme veya işletme temsilcisini ifade eder.
 • "Hizmetler": Şirket tarafından Uygulama üzerinden sunulan tüm hizmetler, özellikler, içerikler ve işlevselliği kapsar.
 • "Abonelik Planı": Abonelerin seçebileceği ve belirli bir hizmet kapsamı, kullanım limitleri ve fiyatlandırma koşullarını içeren hizmet paketlerini ifade eder.
 • "Ek Paket": Abonelik Planı kapsamındaki kullanım limitlerinin aşılması durumunda Abonelerin ek hizmetler veya ek kullanım kotaları satın alabilmesi için sunulan paketleri ifade eder.
 • "Kullanıcı": Abonenin, Uygulama üzerinden işletmesine eklediği ve hizmetlerimizi kullanma yetkisi verdiği bireyleri ifade eder.

Bu Sözleşme, Abonenin Şirketin sunduğu hizmetlerden yararlanma koşullarını, Abonelik Planları, ödeme yükümlülükleri, fesih prosedürleri ve tarafların hak ve yükümlülüklerini belirler. Abone, bu Sözleşmeyi kabul ederek, belirtilen tüm koşullara uyacağını taahhüt eder.

2. Hizmetlerin Kapsamı

Şirket, BUVALE Uygulaması aracılığıyla Abonelere yönelik çeşitli dijital hizmetler sunar. Bu hizmetlerin kapsamı, amaçları ve kullanım koşulları aşağıda belirtilmiştir:

 • Vale Hizmeti Yönetimi: Aboneler, müşterilerine sunulan vale hizmetlerinin kaydını, takibini ve yönetimini Uygulama üzerinden gerçekleştirebilir.

 • Otopark Yönetimi: Uygulama, Abonelere otopark alanlarının etkin bir şekilde yönetilmesi, araç giriş-çıkış takibi ve otopark doluluk oranlarının izlenmesi imkanı tanır.

 • Oto Yıkama Hizmetleri Yönetimi: Aboneler, müşterilere sunulan oto yıkama hizmetlerinin planlanması, kaydı ve müşteri bilgilendirmesi işlemlerini Uygulama üzerinden yönetebilir.

 • Müşteri İletişimi ve Bildirimler: Uygulama, müşteriler ile etkileşim kurma, hizmet durumu hakkında SMS veya e-posta yoluyla otomatik bildirimler gönderme özelliklerini içerir.

 • Raporlama ve Analiz: Aboneler, işletme performansını değerlendirmek, hizmet kullanım istatistiklerini analiz etmek ve finansal raporlar oluşturmak için Uygulamanın sunduğu detaylı raporlama araçlarına erişebilir.

Bu hizmetler, Abonelerin işletme operasyonlarını dijitalleştirme, müşteri memnuniyetini artırma ve iş verimliliğini iyileştirme hedefleri doğrultusunda tasarlanmıştır. Şirket, zaman zaman Uygulamanın özelliklerini ve sunulan hizmetleri güncelleyebilir, yeni hizmetler ekleyebilir veya mevcut hizmetlerin kapsamını değiştirebilir. Bu tür değişiklikler, Şirket tarafından Abonelere uygun bir şekilde duyurulacaktır.

Şirket, sunduğu hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi ve kullanıcı deneyiminin artırılması amacıyla, Abonelerin geri bildirimlerini ve önerilerini dikkate alır. Aboneler, hizmetlerimizle ilgili herhangi bir soru, öneri veya geri bildirim için Şirket ile iletişime geçebilirler.

3. Abonelik Koşulları ve Yapılandırması

Abonelik Aktivasyonu ve Yönetimi

BUVALE Uygulaması üzerinden işletme sahipleri tarafından kayıt oluşturulur ve abonelik süreci başlatılır. İşletmeler, aboneliklerini başlatmak için gerekli bilgileri sağlar ve uygun abonelik planını seçer. Abonelik, ilgili bilgilerin girilmesi ve abonelik planının seçilmesiyle aktif hale gelir.

Abonelik Planları

Şirket, çeşitli abonelik planları sunmaktadır. Her abonelik planı, hizmetlerin kullanımı, kullanım limitleri ve fiyatlandırma koşulları açısından farklılık gösterir. Aboneler, işletmelerinin ihtiyaçlarına en uygun planı seçmekle sorumludur.

Paket Değişikliği ve Yönetimi

Aboneler, mevcut abonelik dönemi içinde farklı abonelik paketlerine geçiş yapabilirler. Bu değişiklikler, aboneliğin bir sonraki yenileme döneminde yürürlüğe girer. Aboneler, diledikleri zaman mevcut paketlerini yükseltebilir veya düşürebilir; ancak bu değişiklikler yalnızca aboneliklerinin yenilendiği dönemde etkinleştirilir.

Ek Paketler

Abonelik planı kapsamındaki kullanım limitlerinin aşılması durumunda, Aboneler hizmetlere erişimi sürdürebilmek için Ek Paketler satın alabilir. Ek Paketler, ek kullanım kotaları sağlar ve belirli bir süre için geçerlidir. Ek paketler için yapılan ödemeler iade edilmez. Ek paket satın alındıktan sonra, kullanıcı tarafından hizmet kullanılmasa dahi, satın alınan ek paket için yapılan ödemelerin iadesi yapılmaz. Kullanıcılar, ek paket satın alma işlemi gerçekleştirmeden önce bu koşulu kabul etmiş sayılır.

Abonelik İptali ve Süresi

Aboneler, aboneliklerini herhangi bir dönemde Uygulama üzerinden iptal edebilir. İptal edilen abonelikler, mevcut abonelik döneminin sonunda sona erer, ancak Aboneler bu süre zarfında hizmetlere erişmeye devam edebilirler. İptal edilen aboneliklerin süresi bitmeden önce, Aboneler iptal işlemlerini geri alabilir ve aboneliklerini aktif hale getirebilirler. Ancak, abonelikler için yapılan ödemeler iade edilmez. Abonelik satın alındıktan sonra, işletme ve kullanıcıları tarafından hizmet kullanılmasa dahi, satın alınan abonelik dönemi için yapılan ödemelerin iadesi yapılmaz. Kullanıcılar, abonelik satın alma işlemi gerçekleştirmeden önce bu koşulu kabul etmiş sayılır.

Ödeme Yükümlülükleri

Abonelik ücretleri, her abonelik döneminin başında, Aboneler tarafından sağlanan ödeme bilgileri kullanılarak otomatik olarak tahsil edilir. Aboneler, ödeme bilgilerinin güncelliğini ve doğruluğunu sağlamakla yükümlüdür. Abonelik paketindeki değişiklikler, abonelik yenileme döneminde yansıtılır ve yeni seçilen paketin ücreti tahsil edilir.

Genel Koşullar

Şirket, abonelik koşullarını ve hizmet yapılandırmasını, Abonelere uygun bir şekilde duyurarak zaman zaman güncelleyebilir. Abonelerin, hizmet kullanımı ve abonelik yönetimi ile ilgili tüm değişikliklerden haberdar olmaları için Şirket tarafından sağlanan bilgilendirmeleri dikkatle takip etmeleri önerilir.

4. Ödeme ve Yenileme Koşulları

Şirket tarafından sunulan abonelik hizmetlerine ilişkin ödeme ve yenileme koşulları, Abonelerin hizmetlerden kesintisiz yararlanabilmesi için belirlenmiştir.

Ödeme Koşulları:

 • Abonelik Ücretleri: Aboneler, seçtikleri abonelik planına göre belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdür. Abonelik ücretleri, her abonelik döneminin başında, Aboneler tarafından sağlanan güncel ödeme bilgileri kullanılarak otomatik olarak tahsil edilir.

 • Güncel Ödeme Bilgileri: Aboneler, ödeme bilgilerinin her zaman güncel ve doğru olduğundan emin olmalıdır. Ödeme bilgilerindeki değişiklikler, Uygulama üzerinden Aboneler tarafından derhal güncellenmelidir.

 • Ek Paket Ücretleri: Abonelik planının kullanım limitlerinin aşılması durumunda satın alınan Ek Paketler için, paketin satın alındığı tarihten itibaren geçerli olan fiyat üzerinden ücretlendirme yapılır.

Abonelik Yenileme:

 • Otomatik Yenileme: Abonelikler, aksi belirtilmedikçe, her dönemin sonunda otomatik olarak yenilenir. Yenileme işlemi için, Abonelerin önceden onayı ve sağlanan ödeme bilgileri kullanılarak, yenileme tarihi itibarıyla ücret tahsil edilir.

 • Yenileme Bildirimi: Aboneliklerin yenilenmesi öncesinde, Abonelere ödeme tarihini ve yenileme dönemine ilişkin ücretleri hatırlatan bir bildirim gönderilir. Bu bildirim, yenileme işleminden önce yeterli süre vermek amacıyla, Uygulama içi bildirim, e-posta veya SMS yoluyla sağlanabilir.

 • İptal ve Yenileme İptali: Aboneler, aboneliklerini herhangi bir yenileme dönemi öncesinde iptal edebilir. İptal edilen abonelikler, mevcut dönemin sonunda sona erer ve yenilenmez. İptal işlemleri, Uygulama üzerinden gerçekleştirilebilir.

Fiyat Değişiklikleri:

 • Fiyat Güncellemeleri: Şirket, abonelik ücretlerini ve Ek Paket fiyatlarını ekonomik şartlar, maliyet artışları veya enflasyon koşullarına bağlı olarak güncelleme hakkını saklı tutar. Herhangi bir fiyat güncellemesi, Abonelere önceden bildirilir.

 • Bildirim ve Kabul: Fiyat artışlarından önce, Abonelere planlanan değişiklikler hakkında bilgi verilir. Bildirimden sonra aboneliklerini iptal etmeyen Aboneler, yeni fiyatları kabul etmiş sayılır.

Şirket, ödeme ve yenileme süreçlerinin sorunsuz bir şekilde işlemesi için gerekli tüm bilgilendirmeleri sağlamakta ve Abonelerin haklarını korumak için şeffaf bir yaklaşım benimsemektedir.

5. Kullanıcı ve İşletme Yükümlülükleri

Bu bölüm, Abonelerin ve Uygulama üzerinden hizmetleri kullanma yetkisi verilen kullanıcıların, Şirket'in sağladığı hizmetlerden yararlanırken uyacakları temel yükümlülükleri açıklamaktadır.

Genel Yükümlülükler:

 • Yasal Uygunluk: Aboneler ve kullanıcılar, Uygulama ve hizmetleri kullanırken, geçerli tüm yasalara ve düzenlemelere uygun hareket etmekle yükümlüdürler. Bu, özellikle fikri mülkiyet haklarına, veri koruma ve gizlilik yasalarına ve sektörel düzenlemelere uyumu içerir.

 • Doğruluk ve Güncellik: Aboneler, kayıt sırasında ve hizmet kullanımı boyunca sağladıkları tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğundan emin olmalıdır. İşletme bilgileri, iletişim detayları ve ödeme bilgilerinde meydana gelen herhangi bir değişiklik, derhal Uygulama üzerinden güncellenmelidir.

 • Güvenli Kullanım: Aboneler ve kullanıcılar, Uygulama ve hizmetlere erişim bilgilerini güvende tutmakla sorumludur. Kullanıcı adı, şifre ve diğer erişim bilgilerinin yetkisiz kişilerle paylaşılmaması gerekmektedir.

 • Hizmetlerin Amacına Uygun Kullanımı: Aboneler ve kullanıcılar, Şirket tarafından sağlanan hizmetleri yalnızca belirlenen amaçlar doğrultusunda ve uygun bir şekilde kullanmalıdır. Hizmetlerin kötüye kullanılması, hizmetler üzerinden yasa dışı faaliyetlerde bulunulması veya hizmetlerin işlevselliğini bozacak eylemlerden kaçınılmalıdır.

İşletme Yönetimi:

 • İşletme Hesabı Yönetimi: İşletme sahipleri, işletme hesabını ve Uygulama üzerinden işletmeye eklenen kullanıcıları yönetmekle yükümlüdür. Bu, işletme hesabına erişim yetkisi verilen kullanıcıların yetkilerinin uygun şekilde atanması ve yönetilmesini içerir.

 • Hizmet Kullanımı ve Raporlama: Aboneler, hizmet kullanımıyla ilgili raporlama ve analiz araçlarını etkili bir şekilde kullanarak, işletmenin operasyonel verimliliğini ve müşteri memnuniyetini artırmak için gerekli önlemleri almalıdır.

Sorumlulukların İhlali:

Abonelerin ve kullanıcıların bu yükümlülüklere uymaması, hizmetlerin kullanımının askıya alınması, abonelik sözleşmesinin feshedilmesi veya yasal işlemlerin başlatılması gibi sonuçlara yol açabilir. Şirket, bu tür durumların önlenmesi için gerekli tüm bilgilendirme ve destek hizmetlerini sağlamaya kararlıdır.

6. Fiyatlandırma ve Fiyat Değişikliği

BUVALE uygulaması tarafından sunulan abonelik planları ve ek paketler, işletmelerin ihtiyaçlarına göre çeşitlendirilmiştir. Bu hizmetler için belirlenen fiyatlandırma ve olası fiyat değişiklikleri aşağıdaki koşullar altında gerçekleştirilir:

Fiyatlandırma:

 • Abonelik planları ve ek paketler, Şirket tarafından belirlenen ve Uygulama üzerinden açıkça ilan edilen fiyatlar üzerinden sunulur. Bu fiyatlar, KDV dahil olup, hizmetlerin kullanımı için geçerli toplam maliyeti yansıtır.
 • Abonelik ücretleri, her abonelik döneminin başında, kullanıcının sağladığı ödeme yöntemi aracılığıyla otomatik olarak tahsil edilir.
 • Ek paketler, kullanıcıların abonelik planlarının aylık araç kayıt limitlerini aştığı durumlarda, ilave kapasite sağlamak amacıyla satın alınabilir. Bu paketlerin fiyatları, satın alma anında geçerli olan tarifeye göre belirlenir.

Fiyat Değişikliği:

 • Şirket, piyasa koşulları, maliyet artışları, enflasyon oranları veya yasal gereklilikler nedeniyle abonelik ücretlerinde ve ek paket fiyatlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Herhangi bir fiyat değişikliği, etkilenen tüm kullanıcılara önceden bildirilecek ve bu değişiklikler Uygulama üzerinde de güncellenecektir. Bildirim, kullanıcılara e-posta, SMS veya Uygulama içi bildirimler aracılığıyla yapılabilir.
 • Kullanıcılar, fiyat değişikliği bildiriminden sonra, belirlenen süre içinde aboneliklerini iptal etme hakkına sahiptir. İptal edilmeyen abonelikler, yeni fiyatlar üzerinden yenilenecek ve bu durum, zamlı fiyatların kabul edildiği anlamına gelecektir.

Fiyat Değişikliği Bildirimi:

 • Fiyat değişiklikleri, planlanan uygulama tarihinden en az 30 gün önce kullanıcılara bildirilir. Bu süre zarfında, kullanıcılar mevcut koşullar altında aboneliklerini değerlendirme ve gerekirse iptal etme imkanına sahiptir.

Şirket, BUVALE uygulaması kullanıcılarının memnuniyetini ve hizmetlerden alınan değeri optimize etmeyi hedeflerken, işletme maliyetleri ve piyasa dinamiklerine uyum sağlama ihtiyacını dengeler.

7. Kullanım Kuralları ve Kısıtlamaları

BUVALE uygulamasını ("Uygulama") kullanımı sırasında Aboneler ve Uygulama üzerinden erişim yetkisi verilen kullanıcılar ("Kullanıcılar") tarafından uyulması gereken bazı temel kurallar ve kısıtlamalar aşağıda belirtilmiştir:

 1. Yasal Uyum: Aboneler ve Kullanıcılar, Uygulama kullanımında geçerli tüm yerel, ulusal ve uluslararası yasalara ve düzenlemelere tam olarak uygun hareket etmelidir. Bu, fikri mülkiyet haklarına, gizlilik yasalarına ve sektörel düzenlemelere uyumu içerir.

 2. Yetkisiz Erişim ve Kullanım: Uygulamaya yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak, Uygulamanın güvenliğini ihlal etmeye yönelik herhangi bir girişimde bulunmak veya Uygulamayı, sunulan hizmetleri veya üçüncü taraf hizmetleri kötüye kullanmak kesinlikle yasaktır.

 3. İçerik Yüklemeleri: Aboneler ve Kullanıcılar tarafından Uygulamaya yüklenen içerik (metin, fotoğraf, video vb.) uygun, yasal ve ahlaki olmalı; iftira niteliği taşıyan, müstehcen, taciz edici, hakaret içeren veya hukuka aykırı herhangi bir materyali içermemelidir.

 4. Fikri Mülkiyet Hakları: Uygulama içerisinde sunulan içerikler ve teknolojiler, ilgili fikri mülkiyet haklarına tabidir. Aboneler ve Kullanıcılar, Şirketin veya üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde Uygulamayı kullanamazlar.

 5. Hizmet Kısıtlamaları: Şirket, gerektiğinde, Uygulama üzerinden sunulan hizmetlere erişimi kısıtlama, abonelikleri askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu tür önlemler, genellikle yasal uyumsuzluk, sözleşme ihlalleri veya Uygulamanın kötüye kullanılması durumlarında alınır.

 6. Abonelik ve Kullanım Limitleri: Her abonelik planı, belirlenen kullanım limitleri ve koşulları ile gelir. Aboneler, bu limit ve koşulların ötesine geçen kullanımlar için Ek Paket satın almalıdır. Abonelik limitlerinin aşılması, ek ücretlendirmelere tabi olabilir.

İzinsiz İletişim ve Yasal Sorumluluk

Aboneler ve Kullanıcılar, Uygulama aracılığıyla müşterilere veya Araç Sahiplerine yönelik her türlü SMS ve iletişim faaliyetleri için önceden açık rıza almaları gerekmektedir. İzinsiz iletişim, gerekli yasal onayların alınmadan müşterilere ticari mesajlar gönderilmesini içerir. Bu tür faaliyetler, geçerli tüm veri koruma ve elektronik iletişim yasalarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

 • Açık Rıza Yükümlülüğü: İşletme Kullanıcıları ve Aboneler, Araç Sahiplerinden, SMS gönderimi dahil olmak üzere her türlü elektronik iletişim için açık rıza almakla yükümlüdür.

 • Yasal Sorumluluk: İşletme Kullanıcıları ve Aboneler, izinsiz iletişim faaliyetlerinden kaynaklanabilecek her türlü yasal sorun, ceza ve zarardan bireysel olarak sorumludur.

 • Şirketin Sorumluluğunun Sınırlanması: Şirket, Abonelerin veya İşletme Kullanıcılarının gerçekleştirdiği izinsiz iletişim faaliyetleri nedeniyle oluşabilecek yasal sorunlar, cezalar veya zararlardan sorumlu tutulamaz.

İşletme Kullanıcıları ve Aboneler, bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak, izinsiz iletişim faaliyetlerinden kaynaklanan tüm yasal sorumlulukları üstlenirler ve Şirketi bu tür faaliyetlerin sonuçlarından doğacak her türlü yükümlülükten muaf tutarlar. İzinsiz iletişim faaliyetleri, Abonelik Sözleşmesinin feshedilmesine ve hizmetlere erişimin askıya alınmasına neden olabilir.

Bu bölümde belirtilen kullanım kuralları ve kısıtlamaları, Uygulamanın güvenli, adil ve yasal çerçevede kullanılmasını sağlamak amacıyla konmuştur. Aboneler ve Kullanıcılar, bu kurallara uymayı kabul ederek, Uygulamayı ve Şirketin sunduğu hizmetleri kullanma hakkı kazanırlar. Uygulama üzerinden yapılan tüm iletişim faaliyetlerinin, ilgili yasal gerekliliklere ve düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesi esastır. Bu yükümlülüklerin ihlali, ilgili yasal sonuçlarla birlikte Şirketin belirlediği cezai yaptırımlara tabi olabilir.

8. Fikri Mülkiyet Hakları

BUVALE uygulaması ("Uygulama") ve uygulama içerisinde sunulan tüm içerikler, hizmetler, grafikler, tasarımlar, metinler, ikonlar, kodlar, yazılımlar ve diğer materyaller dahil olmak üzere, FURKAN KAVLAK ("Şirket") veya onun lisans verenleri tarafından sahip olunan ve korunan fikri mülkiyet hakları kapsamındadır. Bu Sözleşme, Abonelere bu materyaller üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkı vermez. Aboneler ve Uygulama üzerinden erişim yetkisi verilen kullanıcılar, bu fikri mülkiyet haklarının korunması konusunda gerekli özeni göstermekle yükümlüdür.

 1. Lisans Hakkı: Abonelere, Uygulamanın ve içerisindeki hizmetlerin kullanımı için kişisel, sınırlı, geri alınabilir, dünya genelinde geçerli, münhasır olmayan bir lisans verilir. Bu lisans, yalnızca Abone tarafından belirlenen amaçlar doğrultusunda Uygulamayı kullanma hakkını içerir ve herhangi bir fikri mülkiyet hakkının devrini içermez.

 2. Fikri Mülkiyetin Korunması: Aboneler ve kullanıcılar, Uygulama içerisinde sunulan her türlü içeriği, yazılımı ve diğer materyalleri, Şirketin önceden yazılı izni olmadan çoğaltamaz, dağıtamaz, yeniden yayımlayamaz veya ticari amaçlarla kullanamaz. Şirketin fikri mülkiyetinin korunması, tüm kullanıcılar için zorunludur.

 3. Yasaklı Kullanımlar: Aboneler ve kullanıcılar, Uygulamayı veya içerisindeki hizmetleri, Şirketin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde kullanamazlar. Bu, Uygulamanın yetkisiz değiştirilmesi, yazılımın tersine mühendislik yapılması veya içeriklerin izinsiz olarak dağıtılması gibi eylemleri içerir.

 4. Geri Bildirimler: Aboneler ve kullanıcılar tarafından Uygulama kullanımı sırasında sağlanan geri bildirimler, öneriler ve diğer katkılar, Şirketin mülkiyetine girer ve Şirketin bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanma hakkı saklıdır.

Fikri mülkiyet haklarına yönelik bu hükümler, Uygulamanın ve içerisinde sunulan hizmetlerin yasal çerçevede kullanımını sağlamak ve Şirketin, Abonelerin ve kullanıcıların haklarını korumak amacıyla konmuştur. Aboneler ve kullanıcılar, bu hükümleri kabul ederek, Şirketin fikri mülkiyetine saygı gösterme yükümlülüğünü üstlenmiş olurlar. Her türlü fikri mülkiyet ihlali, sözleşme ihlali olarak kabul edilir ve bu durum, ilgili yasal yaptırımlara ve Sözleşmenin feshine neden olabilir.

9. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

Şirket, BUVALE uygulaması ("Uygulama") kullanıcılarının gizliliğine ve kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermektedir. Kullanıcılarımızın kişisel verileri, yalnızca belirlenen hizmetleri sunmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla, uygun hukuki çerçeveler dahilinde toplanır, işlenir ve saklanır.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Şirket, Uygulama üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanılabilmesi için gerekli olan kişisel verileri toplar. Bu süreçte, kullanıcıların temel kimlik bilgileri, işletme bilgileri, finansal bilgiler, teknik veriler ve kullanım verileri gibi çeşitli veri kategorileri dahil edilir. Veriler, doğrudan kullanıcıdan toplama veya otomatik toplama yöntemleri gibi çeşitli yollarla elde edilir.

Verilerin Kullanımı

Toplanan kişisel veriler, Uygulamanın etkin sunumu, kullanıcı hesap yönetimi, müşteri destek hizmetleri, güvenlik ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, pazarlama faaliyetleri, ürün ve hizmet geliştirme gibi belirlenen amaçlar doğrultusunda kullanılır.

Kişisel Verilerin Korunması

Şirket, toplanan kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, işlenmesi ve gerektiğinde imha edilmesi için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır. Bu kapsamda, verilerin saklanma süresi, yasal yükümlülüklere ve toplama amacının sona ermesine bağlı olarak belirlenir. Güvenlik tedbirleri arasında, teknik önlemler ve idari tedbirler yer alır. Olası veri ihlalleri durumunda, Şirket ilgili makamlara ve etkilenen kullanıcılara derhal bildirimde bulunur.

Kişisel Verilerin Paylaşılması

Şirket, kullanıcıların kişisel verilerini yalnızca belirli ve meşru amaçlar doğrultusunda, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak paylaşır. Bu paylaşımlar, hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları, yasal zorunluluklar veya kullanıcı onayı ile sınırlıdır. Üçüncü parti bağlantılar üzerinden erişilen sitelerin gizlilik politikaları Şirket'in kontrolü dışındadır.

Kullanıcı Hakları

Kullanıcılar, kişisel verileri üzerinde çeşitli haklara sahiptir. Bu haklar, erişim, düzeltme, silme, işlemenin kısıtlanması, itiraz ve veri taşınabilirliği haklarını içerir. Kullanıcılar, haklarını kullanmak için Şirket ile iletişime geçebilir.

Uluslararası Veri Transferleri

Şirketin global operasyonları kapsamında, kullanıcı verileri uluslararası sınırlar içinde transfer edilebilir. Bu transferler, uygunluk kararları, yeterli koruma önlemleri ve kullanıcı onayı gibi hukuki dayanaklara dayanır. Özellikle, Şirket'in sunucuları Amsterdam, Hollanda'da yer aldığı için, kişisel verilerin AB'nin yüksek veri koruma standartlarına sahip bir ülkesine transfer edildiği durumlar olabilir.

Şirket, gizlilik ve kişisel verilerin korunması konusunda şeffaflık ilkesini benimser ve kullanıcıları bu konuda bilgilendirir. Tüm işlemler, ilgili mevzuata, özellikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) uygun olarak gerçekleştirilir. Kullanıcıların gizlilik hakları, Şirket tarafından korunur ve saygı gösterilir.

10. Sorumluluk Sınırlamaları ve Muafiyetler

Şirket, BUVALE uygulamasını ("Uygulama") kullanımınız sırasında karşılaşabileceğiniz her türlü durum için aşağıdaki sorumluluk sınırlamaları ve muafiyetleri belirlemiştir. Kullanıcıların bu hükümleri dikkatle incelemesi ve anlaması önemlidir.

Sorumluluk Sınırlamaları:

 1. Hizmetlerin Kullanımı: Şirket, Uygulama ve sunulan hizmetlerin kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olacağını garanti etmez. Teknik sorunlar, bakım çalışmaları veya diğer sebeplerle hizmetlerde kesintiler yaşanabilir. Şirket, bu tür kesintilerden kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıp için sorumlu tutulamaz.

 2. Veri Doğruluğu: Şirket, Uygulama üzerinden sağlanan bilgilerin doğruluğu, tamamlığı veya güncelliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Kullanıcılar, Uygulama aracılığıyla eriştikleri bilgilerin kullanımından doğabilecek riskleri üstlenir.

 3. Üçüncü Parti Bağlantılar: Uygulama içerisinde yer alan üçüncü parti web sitelerine yapılan bağlantılar, kullanıcıların kolaylığı için sağlanmıştır. Bu sitelerin içeriği, gizlilik politikaları veya güvenliği Şirket'in kontrolü dışındadır. Şirket, bu sitelere erişimden kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu değildir.

Muafiyetler:

 1. Kullanıcı Davranışları: Kullanıcılar, Uygulama aracılığıyla gerçekleştirdikleri eylemlerden tamamen sorumludur. Şirket, kullanıcıların Uygulamayı kullanarak yaptıkları herhangi bir işlem, iletişim veya etkileşimden kaynaklanabilecek zararlar için muaf tutulur.

 2. Yasal Uyumluluk ve Ceza Sorumluluğu: Kullanıcılar, Uygulama kullanımı sırasında geçerli tüm yasalara ve düzenlemelere uygun davranmakla yükümlüdür. Şirket, kullanıcıların yasa dışı faaliyetlerden kaynaklanan herhangi bir yasal sorun veya cezai yükümlülükten muaf tutulur.

 3. İzinsiz İletişim: Kullanıcılar, Uygulama üzerinden gerçekleştirecekleri iletişim faaliyetleri için gerekli izinleri almakla yükümlüdür. Şirket, izinsiz iletişim faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü yasal sorun veya zarardan muaf tutulur.

Şirket, bu sorumluluk sınırlamaları ve muafiyetleri, kullanıcıların ve işletmelerin haklarını korurken, aynı zamanda kendi yasal sorumluluklarını sınırlamak amacıyla belirlemiştir. Kullanıcıların, Uygulamayı kullanmadan önce bu hükümleri dikkatle incelemeleri ve kabul etmeleri gerekmektedir.

11. Sözleşmenin Feshi ve Sonlandırılması

Bu bölüm, BUVALE uygulaması ("Uygulama") ve sunulan hizmetlerden yararlanan işletmeler ("Abone") ile FURKAN KAVLAK ("Şirket") arasındaki Abonelik Sözleşmesinin ("Sözleşme") nasıl feshedilebileceğini ve sonlandırılacağını açıklamaktadır.

Sözleşmenin Feshi:

 1. Abone İptali: Aboneler, herhangi bir zaman diliminde, Uygulama üzerinden aboneliklerini iptal edebilir. İptal işlemi, mevcut abonelik döneminin sonunda etkili olacak şekilde gerçekleştirilir. İptal edilen aboneliklerin kalan süresi boyunca, Aboneler hizmetlerden yararlanmaya devam edebilir. Ancak, abonelikler için yapılan ödemeler iade edilmez. Abonelik satın alındıktan sonra, kullanıcı tarafından hizmet kullanılmasa dahi, satın alınan abonelik dönemi için yapılan ödemelerin iadesi yapılmaz. Kullanıcılar, abonelik satın alma işlemi gerçekleştirmeden önce bu koşulu kabul etmiş sayılır.

 2. Şirket Tarafından Fesih: Şirket, Abonelerin bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi, Uygulama veya hizmetleri yasa dışı veya kötü niyetli bir şekilde kullanması durumunda, aboneliği önceden bildirimde bulunarak herhangi bir zamanda feshedebilir.

Sözleşmenin Sonlandırılması:

 1. Süresi Dolan Abonelikler: Abonelik süresi dolan ve yenilenmeyen veya iptal edilen abonelikler otomatik olarak sonlandırılır. Bu durumda, Abone ve Şirket arasındaki hizmet sunumu ile ilgili yükümlülükler sona erer.

 2. Hizmetlerin Durması: Şirket, işletme kararı veya dış koşullar nedeniyle Uygulama veya sunulan hizmetleri tamamen durdurma kararı aldığında, mevcut tüm abonelikler önceden yapılan uygun bir bildirim sonrası sonlandırılabilir.

Sonuçlar:

 1. Veri Silinmesi: Sözleşmenin herhangi bir sebeple sonlandırılması durumunda, Abone hesabı ve ilişkili tüm kişisel veriler, yasal yükümlülüklere uygun olarak ve kullanıcı rızası dahilinde silinebilir veya anonim hale getirilebilir.

 2. Yükümlülüklerin Sonu: Sözleşmenin sonlandırılması, Abone ve Şirket arasındaki tüm karşılıklı yükümlülüklerin sona ermesine neden olur, ancak bu, feshin geçerliliğinden önce doğmuş yükümlülükleri etkilemez.

İletişim ve Bildirim:

 1. Bildirim Yolları: Abonelik iptali veya sözleşmenin sonlandırılması ile ilgili tüm bildirimler, Uygulama içi araçlar, e-posta veya diğer elektronik iletişim kanalları aracılığıyla gerçekleştirilir.

 2. Bilgilendirme: Şirket, sözleşmenin feshi veya sonlandırılması durumunda Abonelere gereken tüm bilgileri sağlamak ve sürecin nasıl işleyeceğine dair açıklamalarda bulunmak için gerekli adımları atar.

Aboneler ve Şirket, bu Sözleşmenin feshi ve sonlandırılması ile ilgili prosedürlerin ve sonuçların farkında olarak, karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde hareket etmeyi taahhüt eder.

12. Değişiklikler ve Güncellemeler

Bu bölüm, BUVALE uygulaması ("Uygulama") tarafından sunulan hizmetlere ve bu Abonelik Sözleşmesine ("Sözleşme") FURKAN KAVLAK ("Şirket") tarafından zaman zaman yapılacak değişiklikler ve güncellemeler hakkındadır.

Sözleşme Değişiklikleri:

 1. Değişiklik Hakkı: Şirket, işletme ihtiyaçları, yasal gereklilikler veya hizmet iyileştirmeleri amacıyla bu Sözleşmede değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler, Abonelere ve Uygulama kullanıcılarına önceden bildirilecek ve Uygulamanın ilgili bölümlerinde açıkça ilan edilecektir.

 2. Bildirim ve Onay: Değişiklikler, yürürlüğe girmeden en az 30 gün önce Abonelere e-posta, Uygulama içi bildirim veya SMS yoluyla bildirilir. Bildirim, değişikliklerin detaylarını ve yürürlüğe giriş tarihini içerecektir.

Hizmet Güncellemeleri:

 1. Güncelleme Yapma Hakkı: Şirket, Uygulama ve sunulan hizmetleri sürekli olarak güncellemek ve iyileştirmek için çaba göstermektedir. Bu süreç, kullanıcı deneyimini artırmak, yeni özellikler eklemek veya teknik iyileştirmeler yapmak amacıyla gerçekleştirilir.

 2. Güncellemelerin Bildirimi: Herhangi bir hizmet güncellemesi veya önemli değişiklik, kullanıcılara önceden uygun bir şekilde bildirilecektir. Güncellemelerin yürürlüğe giriş tarihleri ve bunların kullanıcılara sağlayacağı faydalar açıkça belirtilecektir.

Kullanıcı Onayı ve İptal Hakkı:

 1. Onay Süreci: Yapılan değişiklikler ve güncellemeler, genellikle kullanıcı onayı gerektirmez ancak Abonelerin haklarını veya kullanım koşullarını önemli ölçüde etkileyebilir. Bu durumda, Şirket kullanıcılardan ek onay alabilir.

 2. İptal Hakkı: Aboneler, değişikliklerin yürürlüğe gireceği tarihten önce, eğer değişiklikleri kabul etmek istemezlerse, Aboneliklerini iptal etme hakkına sahiptir. İptal, mevcut abonelik döneminin sonunda etkili olacak şekildedir.

Değişikliklerin Yürürlüğe Girişi:

 1. Etki Tarihi: Yapılan değişiklikler ve güncellemeler, bildirimde belirtilen tarihte yürürlüğe girer. Aboneler, değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren, bu değişikliklere uygun olarak hizmetlerden yararlanmaya devam eder.

Şirket, bu Sözleşmede ve sunulan hizmetlerde yapılan değişikliklerin ve güncellemelerin, hem kullanıcıların hem de Şirketin çıkarına olacak şekilde yönetilmesi için en iyi çabayı gösterir. Değişiklikler ve güncellemeler, Şirketin sürekli iyileştirme taahhüdünün bir parçası olarak, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve Uygulamanın değerini artırmak amacıyla yapılır.

13. Uyuşmazlık Çözümü

Bu bölüm, BUVALE uygulaması ("Uygulama") kullanımı ve bu Abonelik Sözleşmesi ("Sözleşme") kapsamındaki hizmetlerle ilgili olası uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin prosedürleri açıklar.

Uyuşmazlık Çözüm Prosedürü:

 1. İlk Adım - İletişim ve Müzakere: Uyuşmazlık durumunda, tarafların öncelikle iyi niyetle ve yapıcı bir diyalog yoluyla sorunu çözmeye çalışmaları teşvik edilir. Bu amaçla, Abone veya kullanıcı, Şirketin belirlediği iletişim kanalları aracılığıyla sorununu Şirkete bildirebilir. Şirket, alınan şikayetleri titizlikle değerlendirerek, uygun bir çözüm bulmak için gerekli adımları atacaktır.

 2. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri: İlk adımda bir çözüme ulaşılamaması halinde, taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümü için arabuluculuk veya benzeri alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine başvurulabilir. Bu süreç, taraflar arasında daha hızlı ve maliyet etkin bir çözüm sağlama potansiyeline sahiptir.

Yargı Yolu:

 1. Yargısal Çözüm: Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle çözüme ulaşılamazsa, uyuşmazlık Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı mercilerinde çözülecektir. Taraflar, uyuşmazlığın çözümü için Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacaklarını ve bu yasalar çerçevesinde yetkili mahkemelerin kararlarına uymayı kabul ederler. Olası bir yargı yoluyla çözüm sürecinde, bu Sözleşme ve Sözleşmede belirlenen şartlar, tarafların haklarının ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde esas alınacaktır. Sözleşme, herhangi bir uyuşmazlığın çözümünde yargı mercileri tarafından dikkate alınacak temel belge olacaktır.

Uygulanacak Hukuk:

 1. Yasal Uyumluluk: Bu Sözleşme ve Uygulama kullanımıyla ilgili tüm uyuşmazlıklar, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre değerlendirilecek ve çözümlenecektir. Taraflar, söz konusu yasal çerçeveye ve ilgili hukuki prosedürlere uyacaklarını taahhüt ederler.

Şirket, kullanıcıların ve Abonelerin memnuniyetini ön planda tutar ve her türlü uyuşmazlığın adil ve hızlı bir şekilde çözülmesi için çaba gösterir. Uyuşmazlık çözüm süreçleri, tarafların haklarını koruyacak ve adil bir çözüm sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu süreçlerde, bu Sözleşme, yargısal çözüm sürecinde tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde temel bir rol oynar.

14. İletişim Bilgileri ve Kullanıcı Destek

BUVALE uygulaması ("Uygulama") ve bu Abonelik Sözleşmesi ("Sözleşme") ile ilgili her türlü soru, öneri, geri bildirim veya uyuşmazlık durumunda, kullanıcılar ve Aboneler aşağıda belirtilen iletişim kanalları aracılığıyla Şirket ile iletişime geçebilirler. Şirket, kullanıcı deneyimini ön planda tutarak, etkili ve hızlı bir kullanıcı desteği sağlamayı taahhüt eder. İletişim Kanalları:

 • E-posta Adresi: Kullanıcılar, soru ve geri bildirimlerini Şirketin resmi e-posta adresi üzerinden iletebilirler. E-posta yoluyla yapılan tüm iletişimler, Şirket tarafından dikkatle incelenir ve mümkün olan en kısa sürede yanıtlanır.
 • Destek Hattı: Şirket, kullanıcıların doğrudan iletişim kurabilmesi için bir destek hattı sağlar. Destek hattı aracılığıyla, kullanıcılar sorunlarını doğrudan Şirketin müşteri hizmetleri temsilcilerine iletebilir ve anında destek alabilirler.
 • Sıkça Sorulan Sorular (SSS): Uygulama içinde veya Şirketin resmi web sitesinde, kullanıcıların en sık karşılaştıkları sorunlar ve merak edilen konular hakkında detaylı bilgiler içeren bir SSS bölümü bulunur. Kullanıcılar, bu kaynaktan yararlanarak, genel sorularına hızlı bir şekilde cevap bulabilirler.
 • Uygulama İçi Geri Bildirim: Kullanıcılar, Uygulama içerisinde yer alan geri bildirim özelliklerini kullanarak, öneri ve şikayetlerini doğrudan Şirkete iletebilirler. Bu geri bildirimler, Uygulamanın ve sunulan hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi için değerlendirilir.

Kullanıcı Destek Taahhüdü:

Şirket, kullanıcı memnuniyetini sağlamak ve Uygulamanın sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesi için kullanıcı desteğine büyük önem verir. Bu doğrultuda, Şirket:

 • Kullanıcı soru ve geri bildirimlerini ciddiyetle ele alır,
 • Sorunların etkili ve hızlı bir şekilde çözülmesi için gereken tüm kaynakları seferber eder,
 • Kullanıcılarla açık, şeffaf ve yapıcı bir iletişim kurar.

Kullanıcılar, herhangi bir sorunla karşılaştıklarında veya daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduklarında, yukarıda belirtilen iletişim kanalları aracılığıyla Şirket ile rahatlıkla iletişime geçebilirler. Şirket, kullanıcılardan gelen her türlü geri bildirimi değerli bulur ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için sürekli çaba gösterir.

Bu Abonelik Sözleşmesi son olarak 01/04/2024 tarihinde güncellenmiştir.