Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi | BUVALE

Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi

1. Giriş

Bu Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi ("Sözleşme"), BUVALE uygulamasının ("Uygulama") kullanım şartlarını ve koşullarını düzenlemektedir. Uygulama, FURKAN KAVLAK ("Şirket") tarafından geliştirilmiş ve işletilmekte olup, BUVALE markası FURKAN KAVLAK adına tescilli bir markadır. Şirket, Türkiye'de kayıtlı bir şahıs şirketidir. Uygulama aracılığıyla sunulan hizmetler, vale, otopark ve oto yıkama hizmetleri sağlayan işletmeler için tasarlanmıştır ve bu hizmetlerin yönetimini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Bu Sözleşme, Uygulamayı kullanarak erişilebilen tüm hizmetler, içerikler ve özellikler ("Hizmetler") için geçerlidir. Uygulamayı kullanarak veya hizmetlerimizden yararlanarak, bu Sözleşmenin şartlarını, Gizlilik Politikamızı ve ilgili diğer hüküm ve koşulları kabul etmiş olursunuz. Eğer bu şartları kabul etmiyorsanız, Uygulamayı kullanmamanız veya Hizmetlerimizden yararlanmamanız gerekmektedir. Bu Sözleşme, Uygulamanın ve Hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak sizinle Şirket arasındaki tüm anlaşmayı temsil eder ve Şirket ile kullanıcılar arasında var olan önceki tüm anlaşmaların yerini alır.

2. Tanımlar

Bu Sözleşmede geçen ve büyük harfle başlayan terimler, aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki anlamlara gelir:

 • "Şirket", FURKAN KAVLAK tarafından işletilen ve FURKAN KAVLAK adına tescilli BUVALE markası altında sunulan uygulama ve hizmetlerin sağlayıcısını ifade eder.
 • "Uygulama", Şirket tarafından geliştirilen ve Şirketin sunduğu hizmetlere erişim sağlayan, kullanıcıların mobil cihazlar veya web üzerinden erişebildiği yazılım platformunu ifade eder.
 • "Kullanıcı", Uygulamayı indiren, kayıt olan ve/veya Uygulamayı herhangi bir şekilde kullanan birey veya işletmeyi ifade eder.
 • "İşletme": BUVALE Uygulamasını kullanarak vale, otopark ve oto yıkama hizmetleri sunan, kayıtlı bir ticari kuruluşu veya şahıs şirketini ifade eder. İşletmeler, Uygulamayı işlerini yönetmek, müşterilere hizmet sunmak ve işletme operasyonlarını dijitalleştirmek amacıyla kullanır.
 • "İşletme Sahibi": İşletmenin yasal sahibini veya sahiplerini ifade eder. İşletme Sahibi, işletmenin Uygulama üzerinden gerçekleştirdiği tüm işlemlerden ve eylemlerden sorumlu olan kişidir.
 • "İşletme Yöneticisi": İşletme Sahibi tarafından işletmenin günlük işlemlerini yönetmek, Uygulamayı kullanmak ve İşletme Personeli üzerinde yönetim ve denetim görevlerini yerine getirmek üzere atanmış kişiyi ifade eder. İşletme Yöneticisi, İşletme Sahibinin verdiği yetkiler dahilinde hareket eder.
 • "İşletme Personeli": İşletmede çalışan ve İşletme Yöneticisi veya İşletme Sahibi tarafından Uygulamayı kullanma yetkisi verilen tüm personeli ifade eder. İşletme Personeli, belirlenen görevleri ve sorumlulukları yerine getirirken Uygulamayı kullanabilir.
 • "İşletme Kullanıcıları", Uygulamayı, işletmelerine ait vale, otopark ve oto yıkama hizmetlerini yönetmek ve bu hizmetleri Araç Sahiplerine sunmak amacıyla kullanan işletme sahipleri, yöneticileri veya yetkililerini ifade eder.
 • "Araç Sahipleri", İşletme Kullanıcıları tarafından sunulan hizmetlerden faydalanan, bu hizmetlere ihtiyaç duyan veya bu hizmetleri talep eden araç sahiplerini ifade eder.
 • "Hizmetler", Uygulama aracılığıyla Kullanıcıların erişimine sunulan tüm özellikler, işlevler, uygulamalar, bilgiler ve diğer içerikleri ifade eder. Bu, İşletme Kullanıcılarının Araç Sahiplerine yönelik SMS gönderimini, araç kaydı, takip ve yönetim hizmetlerini, ödeme işlemlerini ve diğer ilgili hizmetleri kapsar.
 • "Gizlilik Politikası", Kullanıcılar tarafından Uygulama üzerinden toplanan kişisel verilerin nasıl toplandığını, kullanıldığını, saklandığını ve korunduğunu detaylandıran, Şirket tarafından sağlanan ve Uygulama ile ilgili web sitelerinde yayınlanan politikayı ifade eder.
 • "Sözleşme", bu belgede yer alan ve Kullanıcı ile Şirket arasındaki hukuki ilişkiyi düzenleyen Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesini ifade eder.

3. Kullanım Koşulları

3.1. Genel Kullanım Kuralları

Kullanıcılar, BUVALE Uygulamasını ("Uygulama") sadece yasal amaçlar için kullanmayı kabul ederler. Uygulamanın kullanımı, tüm yerel, ulusal ve uluslararası yasalara ve düzenlemelere uygun olmalıdır. Kullanıcılar, Uygulamayı herhangi bir yasa dışı faaliyette bulunmak, yasa dışı materyalleri dağıtmak veya diğer yasal olmayan eylemleri gerçekleştirmek amacıyla kullanamazlar.

3.2. Yasaklanan Davranışlar

Kullanıcılar, Uygulamayı şu amaçlarla kullanamazlar:

 • Herhangi bir şekilde yasa dışı, dolandırıcı, tehditkar, zararlı, taciz edici, iftira niteliğinde, küfürlü, rahatsız edici, ahlaka aykırı veya başka bir şekilde sakıncalı içerik yaymak, göndermek veya iletmek.
 • Başkalarının gizliliğini ihlal etmek veya kişisel verilerini izinsiz kullanmak.
 • Virüs, truva atı, solucan, zaman bombası, iptalbotları veya diğer zararlı bilgisayar kodları, dosyaları veya programları göndermek veya yaymak.
 • Uygulamanın veya diğer kullanıcıların güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir faaliyette bulunmak.
 • Uygulamanın altyapısına, sunucularına veya ağlarına yetkisiz erişim sağlamak veya bu sistemleri kesmek veya bozmak.

3.3. Fikri Mülkiyet Hakları

Uygulama ve içerisinde yer alan tüm materyaller, Şirketin ve/veya lisans verenlerinin mülkiyetindedir. Bu materyaller arasında, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yazılım, görsel içerikler, tasarım, metin, grafikler ve logolar bulunmaktadır. Kullanıcılar, Şirketin yazılı izni olmaksızın bu materyalleri çoğaltamaz, dağıtamaz, yeniden yayınlayamaz veya ticari amaçlarla kullanamazlar.

3.4. Kullanıcı İçeriği

Kullanıcılar tarafından Uygulamaya yüklenen veya paylaşılan tüm içerik (metinler, görüntüler, videolar vb.) kullanıcıların kendi sorumluluğundadır. Kullanıcılar, yükledikleri içeriğin telif hakkı, marka, gizlilik ve diğer üçüncü taraf haklarını ihlal etmediğinden emin olmalıdır. Şirket, kullanıcı içeriğinin doğruluğu, yasallığı veya uygunluğu konusunda herhangi bir garanti vermez ve bu içerikten kaynaklanabilecek herhangi bir sorumluluğu reddeder.

3.5. Hesap Güvenliği

Kullanıcılar, kendi Uygulama hesaplarının güvenliğinden sorumludur ve kullanıcı adı, şifre gibi giriş bilgilerini korumalıdır. Herhangi bir yetkisiz kullanım veya güvenlik ihlali durumunda, kullanıcılar derhal Şirketi bilgilendirmelidir.

3.6. İzinsiz İletişim ve Yasal Sorumluluk

 1. İzinsiz İletişim: İşletme Kullanıcıları, BUVALE platformu üzerinden Araç Sahiplerine gönderilen tüm SMS mesajları için önceden açık rıza almakla yükümlüdür. İşletme ve İşletme Kullanıcıları, izinsiz iletişim faaliyetlerinin tüm yasal sonuçlarından tamamen sorumludur.

 2. Mali Sorumluluk: İşletme Kullanıcıları, izinsiz iletişim sonucu BUVALE veya işletmenin maruz kalabileceği herhangi bir idari para cezası, tazminat talebi veya diğer yasal yükümlülükler için tam mali sorumluluk kabul eder. İşletme Kullanıcıları, BUVALE'nin bu tür olaylar nedeniyle uğradığı tüm zararları, masrafları ve cezaları tazmin etmeyi kabul eder.

 3. Yasal İş Birliği: Olası bir ceza veya yasal işlem durumunda, İşletme Kullanıcıları, ilgili yasal makamlara gerekli tüm bilgi ve desteği sağlamakla yükümlüdür. Mümkün olduğunda, cezalar ve yasal yükümlülükler doğrudan İşletme Kullanıcılarına yönlendirilecektir.

 4. Yasal Uygunluk Garantisi: İşletme Kullanıcıları, BUVALE platformunu kullanarak gerçekleştirilen her türlü iletişim faaliyetinin, geçerli yasalar, yönetmelikler ve endüstri standartlarına uygun olduğunu garanti eder.

4. Kullanıcı Hesapları

4.1. Hesap Oluşturma

Kullanıcılar, BUVALE Uygulamasını kullanabilmek için, ad ve soyad, cep telefonu numarası ve bir şifre kullanarak hesap oluşturmalıdır. Hesap oluşturma işlemi sırasında, kullanıcıların gerçek, doğru, güncel ve tam bilgi sağlamaları gerekmektedir. Kullanıcılar, sağladıkları bilgilerin değişmesi halinde, bu bilgileri derhal güncellemekle yükümlüdürler. Kullanıcılar, hesapları için isteğe bağlı olarak e-posta adresi de ekleyebilirler, bu e-posta adresi, hesapla ilgili bildirimler ve iletişim için kullanılabilir.

4.2. Hesap Güvenliği

Kullanıcılar, hesaplarına erişim sağlamak için belirledikleri şifreyi gizli tutmakla yükümlüdür ve bu bilgilerin güvenliğinden tamamen kendileri sorumludur. Cep telefonu numarası ve şifre, hesap güvenliği için kritik öneme sahiptir. Herhangi bir yetkisiz kullanım veya güvenlik ihlali durumunda, kullanıcılar derhal Şirketi bilgilendirmelidir.

4.3. Hesap Güvenliğinin İhlali

Kullanıcılar, hesaplarının yetkisiz kullanımı veya güvenlik ihlalleri hakkında herhangi bir şüpheye düşmeleri halinde derhal Şirketi bilgilendirmelidir. Şirket, bu tür durumlarla mücadele etmek için makul çabayı gösterecek, ancak kullanıcıların kendi güvenlik önlemlerini alması önemlidir.

4.4. İşletme ve Personel Ekleme

İşletme Sahipleri, kaydolurken sağladıkları cep telefonu numarası aracılığıyla uygulamada bir işletme oluşturabilir ve diğer cep telefonu numaralarını kullanarak İşletme Personelini işletmeye ekleyebilir. Eklenen personel, eğer Uygulamaya zaten kayıtlıysa, doğrudan işletmeye erişim sağlayabilir. Kayıtlı değilse, kaydedilen cep telefonu numarası ile kayıt olduktan sonra işletmeye erişim yetkisi otomatik olarak verilir.

5. Hizmetlerin Tanımı

BUVALE uygulaması ("Uygulama"), işletmelere ve bireylere vale, otopark ve oto yıkama hizmetleri yönetimi konusunda kapsamlı çözümler sunar. Aşağıda, Uygulamanın temel hizmetleri ve bu hizmetlerin nasıl çalıştığına dair bir genel bakış sunulmaktadır:

 • Araç Kaydı ve Yönetimi: İşletme Kullanıcıları, Uygulama aracılığıyla müşterilerin araçlarını kaydedebilir ve yönetebilir. Araç kaydı sırasında, plaka ve araç sahibinin cep telefonu gibi temel bilgiler girilir. Bu özellik, araçların otoparkta veya yıkama sırasında kolayca takip edilmesini sağlar.
 • Not Ekleme: İşletme Kullanıcıları ve İşletme Personeli, her bir araç kaydına özel notlar ekleyebilir. Bu notlar, aracın özel ihtiyaçları, müşteri talepleri veya hizmetle ilgili diğer önemli bilgileri içerebilir. Not ekleme özelliği, hizmetin kişiselleştirilmesini ve müşteri memnuniyetinin artırılmasını sağlar.
 • Fotoğraf Ekleme: Araçların teslim alınması ve teslim edilmesi sırasında, İşletme Personeli tarafından aracın mevcut durumunu belgelemek için fotoğraflar eklenir. Bu fotoğraflar olası anlaşmazlıkların önlenmesine yardımcı olur.
 • SMS Bildirimleri: İşletme Kullanıcıları, Uygulama üzerinden Araç Sahiplerine iki ana durumda SMS bildirimi gönderebilir: araç teslim alındığında ve araç hazır olduğunda. Bu bildirimler, müşterilere araçlarının güncel durumu hakkında bilgi verir ve hizmetin şeffaflığını artırır.
 • Hizmet Talepleri: Araç Sahipleri, kendilerine gönderilen link üzerinden araçlarının hazırlanmasını talep edebilir. Bu, özellikle yoğun saatlerde veya müşterilerin hizmete hızlı erişim ihtiyacı olduğunda faydalıdır.
 • Geri Bildirim ve Değerlendirme: Uygulama, Araç Sahiplerine işletmeler hakkında geri bildirimde bulunma ve hizmet kalitesini değerlendirme imkanı sunar. Bu, işletmelerin müşteri memnuniyetini artırmasına ve hizmetlerini sürekli iyileştirmesine yardımcı olur.
 • Detaylı Raporlama ve Analiz: İşletme Kullanıcıları, Uygulama üzerinden detaylı raporlar ve analizler elde edebilir. Bu raporlar, hizmet kullanımı, müşteri memnuniyeti ve operasyonel verimlilik gibi önemli metrikler üzerine içgörüler sağlar.
 • Ücretlendirme Modülü: İşletme Kullanıcıları, "Ücretlendirme" modülünü aktif hale getirerek, sundukları hizmetler için ücret bilgilerini tanımlayabilirler. Bu modül, vale ve oto yıkama hizmetleri için sabit ücretlerin, otopark hizmeti için ise araç teslim alınma ve teslim edilme zamanına bağlı olarak saatlik ücretlerin hesaplanmasını sağlar.
 • Ödeme Kaydı ve Yönetimi: İşletme Personeli, hizmetler için hesaplanan tutara göre alınan ödemeleri sisteme kaydeder. Eksik veya fazla ödeme alınması durumunda, aradaki fark "İndirim" veya "Ek Ücret" olarak kaydedilir ve ilgili personelden durumu açıklayan bir açıklama girmesi zorunlu kılınır.
 • Finansal Raporlama: Alınacak ve alınan ödemeler, araç kaydının sayfasında ve finansal raporlarda, işlemi gerçekleştiren personelin bilgisi ile birlikte detaylı bir şekilde gösterilir. Bu, işletmelerin finansal işlemlerini takip etmelerini ve gelir-gider dengesini kolayca yönetmelerini sağlar.

6. Hizmetlerin Gelişimi

BUVALE Uygulaması ("Uygulama"), kullanıcılarının ihtiyaçlarına en iyi şekilde hizmet verebilmek ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek için sürekli olarak geliştirilmektedir. Bu nedenle, burada tanımlanan "Hizmetler" zamanla genişletilebilir, değiştirilebilir veya düzeltilerek güncellenebilir. Şirket, hizmetlerde yapılacak her türlü ekleme, çıkarma veya değişikliği önceden duyurma veya duyurmama hakkını saklı tutar. Şirket, hizmet güncellemeleri ve değişiklikleri hakkında kullanıcıları gerekli gördüğü hallerde bilgilendirmeyi taahhüt eder. Kullanıcılar, Uygulamayı kullanmaya devam ederek veya güncellemeleri kabul ederek, bu değişikliklere rıza göstermiş sayılırlar. Önemli hizmet değişiklikleri, kullanıcılara Uygulama içi bildirimler, e-posta veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla duyurulabilir. Bu esnek yaklaşım, Uygulamanın gelişen teknoloji ve kullanıcı beklentilerine uyum sağlamasına olanak tanırken, aynı zamanda kullanıcıların en güncel ve iyileştirilmiş hizmetleri almasını sağlar.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

Genel Tanım: BUVALE Uygulaması ("Uygulama"), içerisinde barındırdığı tüm metinler, grafikler, kullanıcı arayüzü, görsel arayüzler, fotoğraflar, ticari markalar, logolar, sesler, müzikler, tasarım ve bilgisayar kodu dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm materyaller, içerikler ve diğer bilgiler ("İçerik") açısından FURKAN KAVLAK ("Şirket") veya ilgili lisans verenlerin mülkiyetindedir. İçerik, telif hakkı, ticari marka, patent ve diğer fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, Türkiye ve uluslararası yasalar tarafından korunmaktadır. Kullanım Hakları: Uygulama üzerinden erişilen İçerik, kişisel ve ticari olmayan kullanım için sağlanmıştır. Kullanıcılar, Şirket'in önceden yazılı izni olmaksızın İçeriği herhangi bir şekilde kopyalamak, çoğaltmak, yeniden dağıtmak, satmak, kiralamak, iletmek, değiştirmek, türev çalışmalar oluşturmak veya ticari amaçlarla kullanmak hakkına sahip değildir. Fikri Mülkiyetin Korunması: Kullanıcılar, Uygulama kullanımı sırasında, Şirketin ve/veya lisans verenlerin fikri mülkiyet haklarını saygı duymayı ve korumayı taahhüt eder. Bu, Şirketin ve/veya lisans verenlerin haklarının, izinsiz veya haksız kullanımlara karşı korunmasını içerir. Yasaklanan Eylemler: Kullanıcılar, Şirketin fikri mülkiyetine zarar verebilecek herhangi bir eylemde bulunamazlar. Bu, Şirketin veya lisans verenlerin İçeriğinin yetkisiz kullanımını, dağıtımını, modifikasyonunu veya halka açık gösterimini içerir. Geri Bildirim ve Öneriler: Kullanıcılar ve Araç Sahipleri tarafından Şirkete sağlanan her türlü geri bildirim, yorum, fikir ve öneriler, Şirketin mülkiyetine girer ve Şirketin bu Geri Bildirimleri herhangi bir sınırlama olmaksızın, ticari veya diğer amaçlarla kullanma hakkı saklıdır. Anonim olarak sağlanan geri bildirimlerde, resmi bir devlet kurumu talebi olmadıkça ve yasal bir zorunluluk bulunmadıkça, geri bildirimde bulunan kişilerin kimlik bilgileri gizli tutulacaktır.

8. Kullanıcı İçeriği

Tanım ve Kapsam: "Kullanıcı İçeriği", kullanıcılar tarafından BUVALE Uygulamasına yüklenen, gönderilen, iletilen veya başka bir şekilde sunulan tüm metinler, fotoğraflar, grafikler, videolar, yorumlar ve diğer türdeki materyalleri kapsar. Kullanıcılar, Uygulamaya içerik ekleyerek, bu içeriğin görüntülenmesi, paylaşılması ve Uygulama içinde kullanılması için Şirkete sınırsız, geri alınamaz bir lisans vermiş olurlar. Kullanıcı Sorumluluğu: Kullanıcılar, Uygulamaya yükledikleri içeriğin, geçerli yasalar ve düzenlemelere uygun olduğunu ve üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini garanti etmelidirler. Kullanıcı İçeriği, iftira niteliğinde, müstehcen, taciz edici, hakaret edici, tehditkar veya başka türlü hukuka aykırı olmamalıdır. Şirketin Hakları ve Yükümlülükleri: Şirket, BUVALE Uygulamasına yüklenen Kullanıcı İçeriğini izleme, düzenleme veya kaldırma hakkını saklı tutar, ancak bu konuda zorunlu değildir. Şirket, uygun olduğunu düşündüğü herhangi bir Kullanıcı İçeriğini önceden haber vermeksizin kaldırabilir. Şirket, Kullanıcı İçeriğinden kaynaklanan herhangi bir zarardan veya yasal sorumluluktan muaf tutulur. Geri Bildirim ve İletişim: Kullanıcılar tarafından sağlanan geri bildirim, yorumlar ve öneriler, Şirketin mülkiyetine girer. Kullanıcılar, Şirketin bu tür geri bildirimleri herhangi bir amaçla kullanmasına izin verir. Gizlilik ve Koruma: Kullanıcılar, araç sahiplerinin veya diğer kullanıcıların gizlilik haklarına saygı göstermeli ve kişisel bilgilerini korumalıdır. Anonim olarak sağlanan geri bildirimlerde, Şirket, geri bildirimde bulunan kişilerin kimlik bilgilerini gizli tutacak ve resmi bir devlet kurumu talebi olmadıkça ve yasal bir zorunluluk bulunmadıkça bu bilgileri ifşa etmeyecektir.

9. Gizlilik Politikası

BUVALE Uygulamasının ("Uygulama") kullanımı sırasında toplanan, kullanılan, saklanan ve işlenen kişisel verilere ilişkin politikalar ve uygulamalar, ayrıca hazırlanan Gizlilik Politikası belgesinde detaylandırılmıştır. Kullanıcılar ve işletmeler, Uygulamayı kullanarak, Gizlilik Politikamızın şartlarını kabul etmiş sayılırlar. Şirket, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda, Türkiye Cumhuriyeti'nde yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) dahil olmak üzere, tüm uygulanabilir yasal düzenlemelere tam olarak uymaktadır. Gizlilik Politikamız, bu yasal gerekliliklere uygun olarak hazırlanmıştır ve kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasına yönelik hak ve yükümlülükleri detaylandırmaktadır. Gizlilik Politikası, kullanıcıların kişisel verilerinin nasıl korunduğunu, bu verilerin hangi amaçlarla kullanılabileceğini ve kullanıcıların bu konuda hangi haklara sahip olduğunu açıklar. Kullanıcıların haklarını ve gizliliklerini korumak Şirket için önceliklidir. Kullanıcılar ve işletmeler, Uygulamanın sunduğu hizmetlerden yararlanmadan önce Gizlilik Politikasını dikkatle incelemelidir. Gizlilik Politikasına buradan erişebilirsiniz. Kullanıcılar ve işletmelerin, Gizlilik Politikasındaki değişiklikleri düzenli olarak gözden geçirmeleri tavsiye edilir. Uygulamayı kullanmaya devam etmek, güncellenmiş Gizlilik Politikası şartlarının kabul edildiği anlamına gelir.

10. Garanti Reddi

BUVALE Uygulaması ("Uygulama") ve bu uygulama aracılığıyla sunulan hizmetler "olduğu gibi" temelinde sunulmaktadır. FURKAN KAVLAK ("Şirket"), Uygulamanın işlevselliği, kullanılabilirliği veya hizmetlerin kesintisiz, güvenli veya hatasız olacağına dair herhangi bir garanti vermemektedir.

 • Performans ve Uygunluk Garantisi Yok: Şirket, Uygulamanın performansı veya hizmetlerin kullanıcı veya işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacağı konusunda herhangi bir garanti vermez. Uygulamanın ve hizmetlerin kullanımından kaynaklanabilecek her türlü risk kullanıcıya ve işletmelere aittir.
 • İzinsiz İletişimden Kaynaklanan Sorunlar: Şirket, kullanıcıların ve işletmelerin Uygulama aracılığıyla gerçekleştirdikleri izinsiz SMS gönderimleri veya iletişim faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü yasal sorun, ceza veya zarardan sorumlu değildir. Kullanıcılar ve işletmeler, bu tür faaliyetlerin sonuçlarından tamamen sorumludur ve Şirketi bu konuda herhangi bir yükümlülükten muaf tutar.
 • Üçüncü Parti İçerikleri ve Hizmetleri: Uygulama, kullanıcılar tarafından veya üçüncü partiler tarafından sağlanan içeriklere ve hizmetlere erişim sağlayabilir. Şirket, bu tür içeriklerin ve hizmetlerin doğruluğu, tamamlığı veya güvenilirliği üzerinde herhangi bir kontrol veya sorumluluk sahibi değildir.
 • Yasal Uygunluk: Kullanıcılar ve işletmeler, Uygulamanın kullanımının, bulundukları yargı bölgesindeki tüm yasal gerekliliklere uygun olduğundan kendileri sorumludur. Şirket, Uygulamanın kullanımının herhangi bir yerde yasal olduğunu garanti etmez.

Kullanıcılar ve işletmeler, Uygulamanın ve hizmetlerin kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü sorun, zarar veya kayıp için Şirket'i sorumlu tutamaz. Bu garanti reddi, yasaların izin verdiği en geniş kapsamda uygulanacaktır.

11. Sorumluluk Sınırlaması

FURKAN KAVLAK ("Şirket") ve BUVALE Uygulamasının ("Uygulama") yöneticileri, çalışanları, ortakları, tedarikçileri veya lisans verenleri, Uygulamanın kullanımından doğan doğrudan, dolaylı, tesadüfi, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar da dahil olmak üzere, herhangi bir zarar için kullanıcılara karşı sorumlu tutulamaz. Bu, kullanıcıların Uygulamaya erişimindeki kesintiler, veri kaybı, iş kaybı, itibar zararı veya mali kayıplar da dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü zarar veya kaybı kapsar.

 • Sorumluluk Reddi: Şirket, Uygulamanın işlevselliği, içeriği veya hizmetlerin kesintisiz veya hatasız olacağı, hataların düzeltileceği veya Uygulamanın veya sunucuların virüs veya diğer zararlı bileşenlerden arınmış olacağına dair herhangi bir garanti vermez.
 • İzinsiz İletişim: Şirket, kullanıcılar veya işletmeler tarafından gerçekleştirilen izinsiz SMS gönderimleri veya iletişim faaliyetleri nedeniyle oluşabilecek her türlü yasal sorun, ceza veya zarardan sorumlu değildir.
 • Üçüncü Parti Bağlantılar: Uygulama içinde yer alan üçüncü parti web sitelerine veya hizmetlerine yapılan bağlantılar, kullanıcılara kolaylık sağlamak amacıyla sunulmuştur. Şirket, bu sitelerin içeriği veya hizmetleri üzerinde herhangi bir kontrol sahibi değildir ve üçüncü parti sitelerin gizlilik politikaları veya uygulamalarından sorumlu tutulamaz.

Bu sorumluluk sınırlaması, yasaların izin verdiği en geniş kapsamda uygulanır. Eğer kullanıcı, Uygulamanın kullanımından dolayı herhangi bir zarara uğradıysa, bu zararın tek ve özel çözümü, Uygulamayı kullanmayı bırakmaktır.

12. Ücretler, Ödemeler ve İptal Koşulları

BUVALE Uygulaması ("Uygulama") aracılığıyla sunulan hizmetlerin kullanımı, belirlenen ücretler ve ödeme koşullarına tabidir. FURKAN KAVLAK ("Şirket") tarafından işletilen Uygulama, işletmelere ve kullanıcılara çeşitli abonelik planları ve Ek Paket seçenekleri sunmaktadır. Bu bölüm, abonelik planları, Ek Paketler, ödeme yöntemleri, ödeme süreçleri, iptal ve iade koşullarını içerir.

 • Abonelik Planları ve Ek Paketler: Uygulama, kullanıcılara ve işletmelere farklı hizmet ve özellikler sunan çeşitli abonelik planları sunar. Kullanıcılar ve işletmeler, mevcut aboneliklerine ek olarak, ihtiyaçlarına göre Ek Paketler satın alabilirler. Bu Ek Paketler, ek hizmetler veya kullanım kotaları sağlayarak, kullanıcıların ve işletmelerin Uygulamadan maksimum fayda sağlamalarını amaçlar.
 • Ödeme Koşulları: Kullanıcılar ve işletmeler, seçtikleri abonelik planlarına ve Ek Paketlere göre belirlenen ücretleri ödemekle yükümlüdür. Ödemeler, Uygulama tarafından kabul edilen ödeme yöntemleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Tüm ödemelerin zamanında yapılması gerekmektedir.
 • İptal ve İade Politikası: Kullanıcılar ve işletmeler, aboneliklerini ve Ek Paketleri herhangi bir zaman diliminde iptal etme hakkına sahiptir. İptal işlemleri ve iade koşulları, Abonelik Sözleşmesi'nde belirtilmiştir. İptal edilen abonelikler ve Ek Paketler için iade talepleri, ilgili iade politikasına göre değerlendirilir ve işlenir.
 • Değişiklikler ve Güncellemeler: Şirket, ücretler, abonelik planları ve Ek Paket seçenekleri üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Herhangi bir değişiklik, kullanıcılara önceden bildirilecek ve Uygulamanın ilgili bölümlerinde güncellenecektir.

Kullanıcılar ve işletmeler, Uygulama hizmetlerinden yararlanarak veya abonelik planları ve Ek Paketleri seçerek, bu "Ücretler, Ödemeler ve İptal Koşulları" bölümünde belirtilen mali koşulları kabul etmiş sayılırlar. Detaylı bilgi ve koşullar için, lütfen Abonelik Sözleşmesi'ni inceleyiniz.

15. Uyuşmazlık Çözümü

BUVALE Uygulaması ("Uygulama") ile ilgili her türlü uyuşmazlık, FURKAN KAVLAK ("Şirket") ve kullanıcılar veya işletmeler arasında dostane yollarla çözülmeye çalışılacaktır. Ancak, uyuşmazlığın dostane çözüm yollarıyla giderilememesi durumunda, aşağıdaki hükümler uygulanacaktır:

 • Uygulanacak Hukuk: Uygulama ile ilgili her türlü uyuşmazlık, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Bu yasalar, uyuşmazlığın çözümünde uygulanacak temel hukuk kurallarını belirler.
 • Yetkili Mahkemeler: Uygulamayla ilgili herhangi bir uyuşmazlık durumunda, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır. Kullanıcılar ve işletmeler, bu yetki tahkimini kabul eder ve İzmir Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin uyuşmazlıkların çözümünde tek yetkili mercii olduğunu beyan eder.
 • Tahkim: Taraflar arasında öncelikle uyuşmazlığın dostane çözümü için çaba gösterileceğine dair ortak bir anlayış bulunmaktadır. Ancak, belirli bir süre içinde çözüme ulaşılamaması durumunda, taraflar, uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesi konusunda anlaşabilir. Bu durumda, tahkim Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak İzmir'de gerçekleştirilecektir.

Bu "Uyuşmazlık Çözümü" bölümü, uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin temel kuralları ve koşulları belirler, ve tarafların hukuki yollarla haklarını arayabilecekleri mekanizmaları açıklar. Tarafların, uyuşmazlık durumlarında adil ve etkin bir çözüm yoluna ulaşabilmeleri için bu hükümler önem taşımaktadır.

16. Değişiklikler ve Güncellemeler

FURKAN KAVLAK ("Şirket"), BUVALE Uygulaması ("Uygulama") ve bu uygulama aracılığıyla sunulan hizmetlerin, içeriğin ve bu Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesinin ("Sözleşme") şartlarını, gerektiğinde güncelleme veya değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu tür değişiklikler veya güncellemeler, uygulamanın iyileştirilmesi, kullanıcı deneyiminin artırılması, yasal gerekliliklere uyum sağlanması veya diğer önemli nedenlerle yapılabilir.

 • Bildirim: Şirket, Sözleşmede yapılan önemli değişiklikler ve güncellemeler hakkında kullanıcılara makul bir süre öncesinden bilgi verecektir. Bu bildirimler, uygulama içi bildirimler, e-posta, kısa mesaj veya Şirketin web sitesi aracılığıyla sağlanabilir.
 • Kullanıcıların Kabulü: Değişiklikler ve güncellemeler yürürlüğe girdiğinde, kullanıcıların ve işletmelerin Uygulamayı kullanmaya devam etmeleri, güncellenmiş şartların kabul edildiği anlamına gelir. Kullanıcılar, değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, bu değişiklikleri kabul etmek veya Uygulamayı ve hizmetleri kullanmayı bırakmak arasında seçim yapabilirler.
 • Kullanıcıların Sorumluluğu: Kullanıcıların ve işletmelerin, değişiklikler ve güncellemeler hakkında bilgi sahibi olmak için düzenli olarak Şirketin web sitesini ziyaret etmeleri ve uygulama içi bildirimlere dikkat etmeleri önerilir.

Bu "Değişiklikler ve Güncellemeler" bölümü, Şirketin uygulama ve hizmetleri ile ilgili değişiklik yapma hakkını ve kullanıcıların bu değişikliklere nasıl tepki verebileceklerini açıklar. Kullanıcılar ve işletmeler, bu değişikliklerin uygulamanın ve hizmetlerin sürekli gelişimi için yapıldığını anlamalıdır.

17. Yürürlük ve Sona Erme

BUVALE Uygulaması ("Uygulama") ile ilgili Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi ("Sözleşme"), kullanıcıların veya işletmelerin Uygulamaya kaydolduğu anda yürürlüğe girer ve her iki tarafın da bu Sözleşmeye uygun hareket etmesi beklenir. Sözleşme, belirtilen koşullar altında sona erebilir:

Sona Erme Koşulları:

 • Kullanıcı veya işletme, Şirket tarafından sağlanan hizmetlerin kullanımını herhangi bir zamanda durdurabilir. Bu durumda, kullanıcının veya işletmenin Uygulamadaki hesabının kapatılması, Sözleşmenin sona ermesine yol açabilir.
 • Şirket, kullanıcıların veya işletmelerin Sözleşme şartlarını ciddi şekilde veya tekrarlayan biçimde ihlal etmesi durumunda, önceden uyarı yapmaksızın Sözleşmeyi sona erdirme hakkını saklı tutar.

Bildirim ve İşlemler:

 • Sözleşmenin sona erdirilmesi durumunda, Şirket, ilgili kullanıcıya veya işletmeye bu kararı ve sona ermenin nedenlerini bildirecektir.
 • Sona erme, kullanıcı veya işletmenin Uygulamadaki hesabının kapatılması ve erişiminin engellenmesi ile sonuçlanır.

Etkileri:

 • Sözleşmenin sona ermesi, kullanıcının veya işletmenin Uygulama üzerinden eriştiği verilerin ve içeriklerin silinmesine neden olabilir.
 • Sözleşmenin sona ermesi, kullanıcı veya işletmenin, sona ermeden önce veya sona ermeden sonra doğan, izinsiz iletişim faaliyetleri nedeniyle Şirket veya üçüncü taraflar tarafından uygulanan herhangi bir idari para cezası, tazminat talebi veya diğer yasal yükümlülükler dahil olmak üzere, mali yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Kullanıcılar ve işletmeler, bu tür mali yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdür, bu yükümlülükler Sözleşmenin sona ermesinden bağımsız olarak devam eder.

Bu "Yürürlük ve Sona Erme" bölümü, Sözleşmenin nasıl ve hangi koşullar altında sona erebileceğini, sona ermenin taraflar üzerindeki etkilerini ve sonrasında yapılacak işlemleri açıklar. Taraflar, bu koşulları kabul ederek, Uygulamayı ve hizmetleri kullanmayı seçerler.

18. Yasal Uyumluluk

Kullanıcılar ve işletmeler, BUVALE Uygulaması ("Uygulama") kullanımı sırasında, Türkiye Cumhuriyeti yasaları dahil olmak üzere, uygulanabilir tüm yerel, ulusal ve uluslararası yasalara ve düzenlemelere tam olarak uygun hareket etmekle yükümlüdür. Bu yasal uyumluluk, kullanıcıların ve işletmelerin Uygulamanın sunduğu hizmetleri yasal ve etik çerçeveler içinde kullanmalarını gerektirir.

 • Yasalara Uyum: Kullanıcılar ve işletmeler, Uygulama aracılığıyla gerçekleştirdikleri tüm faaliyetlerde, özellikle fikri mülkiyet hakları, gizlilik, veri koruma ve izinsiz iletişim gibi konularda, geçerli yasalara uygun davranmalıdır.
 • Yasal Sorumluluklar: Kullanıcılar ve işletmeler, yasalara aykırı davranışların sonuçlarından tamamen sorumludur. Bu, Uygulama kullanımıyla ilgili olarak oluşabilecek herhangi bir yasal işlem, iddia veya cezai yükümlülüğü kapsar.
 • Şirketin Rolü: FURKAN KAVLAK ("Şirket"), Uygulamanın yasal çerçeveler içinde kullanımını teşvik eder, ancak kullanıcıların ve işletmelerin eylemlerinden doğrudan sorumlu tutulamaz. Şirket, kullanıcıların ve işletmelerin yasalara uygun hareket etmesini sağlamak için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeyi sağlayabilir, ancak son sorumluluk kullanıcı ve işletmelere aittir.
 • Değişiklik ve Güncellemeler: Kullanıcılar ve işletmeler, uygulanabilir yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri takip etmekle yükümlüdür. Şirket, yasal gereklilikler ve uyumluluk konusunda zaman zaman güncellemeler yapabilir ve kullanıcıları bu güncellemeler hakkında bilgilendirebilir.
 • Genel Yükümlülük: Kullanıcılar ve işletmeler, Uygulama kullanımının, bulundukları yargı bölgesindeki tüm yasal gerekliliklere uygun olduğunu garanti etmekle yükümlüdür. Bu, izinsiz iletişim faaliyetleri dahil, Uygulama kullanımıyla ilgili olarak oluşabilecek herhangi bir yasal işlem, iddia veya cezai yükümlülüğün, kullanıcıların ve işletmelerin sorumluluğunda olduğunu ifade eder. Şirket, kullanıcıların ve işletmelerin eylemlerinden doğacak yasal sonuçlardan sorumlu değildir.

Bu "Yasal Uyumluluk" bölümü, Uygulamanın kullanımı sırasında kullanıcıların ve işletmelerin yasalara ve düzenlemelere uygun davranmalarının önemini vurgular. Kullanıcılar ve işletmeler, yasal uyumluluğun sağlanmasının, güvenli ve adil bir kullanım ortamı oluşturmanın temel bir parçası olduğunu anlamalıdır.

19. Diğer Hükümler

BUVALE Uygulaması ("Uygulama") ile ilgili Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi'nin ("Sözleşme") kapsamı dışında kalan ve aşağıda belirtilen genel hüküm ve koşullar, FURKAN KAVLAK ("Şirket") ve kullanıcılar veya işletmeler arasındaki ilişkiyi yönlendirir:

 • Bütünlük ve Bölünebilirlik: Bu Sözleşme, taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve taraflarca yapılan önceki tüm anlaşmaları, yazılı veya sözlü, bu konuda geçersiz kılar. Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda, söz konusu hüküm, mümkün olan en yakın yasal şekilde uygulanacak şekilde yorumlanır ve Sözleşmenin diğer hükümleri tam olarak yürürlükte kalır.
 • Feragat: Tarafların, bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkı kullanmamaları veya bir yükümlülüğü yerine getirmemeleri, söz konusu hakkın veya yükümlülüğün feragat edildiği anlamına gelmez. Herhangi bir feragat, yazılı olarak yapılmalı ve feragat eden tarafça açıkça belirtilmelidir.
 • Devir Yasağı: Kullanıcılar ve işletmeler, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, Şirketin önceden yazılı izni olmaksızın üçüncü bir tarafa devredemezler.
 • Başlık ve Alt Başlıklar: Sözleşmedeki başlık ve alt başlıklar, okunabilirliği artırmak amacıyla konulmuştur ve Sözleşmenin yorumlanmasında hukuki bir etkiye sahip değildir.
 • Uygulanacak Hukuk ve Yetki: Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve yorumlanması ve uygulanması bu yasalara göre yapılır. Uyuşmazlık çözümünde, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

Bu Kullanıcı ve Hizmet Sözleşmesi en son 01/04/2024 tarihinde güncellenmiştir.